Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

COĞRAFYA BÖLÜMÜ

TR EN

Araştırmalar & Projeler

TÜBİTAK 

 

 PROJE BAŞLIĞI

PROJE NO

YÜRÜTÜCÜ / ARAŞTIRMACI

Patara ve Çevresinin Jeomorfolojisi YBAG 106 E. ÖNER
Kaz Dağı ve Çevresinin Jeomorfolojisi ve İklim Özellikleri ÇAYDAG  104Y046 ASAF KOÇMAN / TELAT KOÇ  / L. İ. SEZER / M.K. ÖLGEN
Van Gölünün Radyolojik ve Hidrojeokimyasal Risk Açısından Değerlendirilmesi ÇAYDAG 104Y072 M. K. ÖLGEN
Güneybatı Anadolu’nun Kıyı Jeomorfolojisi (Teke Yarımadası Kıyı Bölümü) ÇAYDAG Proje No: 199Y078 E. ÖNER
Asi Nehri Deltasının Holosendeki Kıyı Çizgisi Değişimleri, Günümüzde Artan Kıyı Erozyonunun Belirlenmesi ve Bu Konuda Bir Eğitim Programının Uygulanması ÇAYDAG Proje No: 102Y117 E. ÖNER

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)

PROJE BAŞLIĞI

PROJE NO

YÜRÜTÜCÜ / ARAŞTIRMACI

Türkiye Nüfus Coğrafyası 2009 EDB 006 Ş. IŞIK
Ayvalık ve Midilli: Bir Kültürel Turizm Bölgesine Doğru 2007 EDB 003 F. BAYKAL
Kültür Mirasının Turizm Coğrafyası Yaklaşımı ile Değerlendirilmesi:İzmir’de Kültürel Turizm 2007 EDB 008 G. EMEKLİ
Yaban Hayatı Koruma Bağlamında Tür Temelli Bir Yaklaşımla İzmir İli Örneğinde Peyzaj Ağları Oluşturulması Üzerine Bir Araştırma 2007-ZRF005 Ş. HEPCAN / Ç.C. HEPCAN / A. KOÇMAN / M. BÜLENT ÖZKAN / Ö. Emre CAN
Avrupa Ülkelerinden Türkiye'ye Yönelik Göçler: Ege kıyılarında karşılaştırmalı bir araştırma 2007 EDB 017 M. MUTLUER / İ. SÜDAŞ
Bornova Ovasının (İzmir) Jeomorfolojisi ve Yeşilova Höyüğü 2006 EDB 002 E. ÖNER
Çanakkale'de Kentsel Gelişme ve Onsekiz Mart Üniversitesi'nin Etkileri 2005 EDB 006 Ş. IŞIK
Ege Bölgesi’nin Depremsellik ve Deprem Tehlikesi Atlası 2005 EDB 006 L. İhsan SEZER
Ege Üniversitesi Coğrafya Bölümü GIS Laboratuarının Modernizasyonu 2004 EDB 001 İ. KAYAN / K. ÖLGEN
Urla ve Çevresinde Arazi Kullanımı ve Arazi Örtüsündeki Değişimin Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Belirlenmesi 2004 EDB 010 K. ÖLGEN
Kent Coğrafyası yaklaşımı ile Urla’da (İzmir) Kentsel Gelişimi Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi 2002 EDB 004 G. EMEKLİ
Ege Üniversitesi İçin Bir Kampüs Coğrafi Bilgi Sistemi Tasarımı 2002 BTAM 001 K. ÖLGEN
Çiftlikten Sanayi Kentine: Aliağa 2000 EDB 001 Ş. IŞIK
Bornova-Mevlana Mahallesinin (İzmir) Gelişme Süreci ve Sosyo-Ekonomik Yapısı 1998 EDB 003 Ş. IŞIK
Van-Ayanis Çevresinin Jeomorfolojisi 1998 EDB 006 E. ÖNER
Gediz Deltasının alüvyal jeomorfolojisi I (Süzbeyli-Menemen profili) 1998 EDB 008 İ. KAYAN
Tuzla Ovasının (Ayvacık-Çanakkale) Alüvyal Jeomorfolojisi ve Holosen’deki Kıyı Çizgisi Değişmeleri  1988-1994 1998 EDF 027 İ. KAYAN
Denizli-Tavas çevresinde iç ve dış göçler arasındaki ilişkiler ve göçlerin yöre ekonomisi üzerine etkileri 1996 EDB 003 M. MUTLUER
Ulucak höyüğü (İzmir-Kemalpaşa) Fiziki Coğrafya, Paleocoğrafya ve Jeoarkeoloji Araştırmaları 1994 EDB 001 İ. KAYAN
Karaburun Yarımadası'nın Doğal Özellikleri, Tarihsel Coğrafyası ve Turizm Potansiyeli 1989 EDB 002 F. SOYKAN / L. İ. SEZER / Ş. IŞIK
Aşağı Bakırçay Vadisi ve Çevresinin Alüvyal Jeomorfolojisi   K. ÖLGEN
Kırsal Kalkınma Açısından Kınık’ın (İzmir) Coğrafi Çevre Değerlendirmesi EDB 006 F. SOYKAN / A. KARADAĞ
İzmir Kent Periferisinde sosyo-ekonomik yapı Araştırması   M. MUTLUER
İzmir ve Van Sismotektonik Yörelerinin Sismisite ve Deprem Riski Bakımından Karşılaştırmalı İncelemesi   L. İ. SEZER

 

Devam Eden Bilimsel Araştırma Projeleri
 


 

web tasarım web tasarım izmir web sitesi