Güncel Sayı
Güncel Sayı / Current Issue       
Cilt / Volume 22 (2013) Sayı 2/ Number 2

İklimsel Değişimlerin ve Orman Yangınlarının Muğla Yöresi’ndeki  Doğal Çevre, Doğa Koruma Alanları ve Biyotaya Etkilerinin  bir Ekolojik Biyocoğrafya Çözümlemesi
An Ecological Biogeographic Analysis of the Impacts of Climatic Variations and  Forest Fires on The Natural Environment, Nature Protection Areas and Biota in The Muğla District

Murat TÜRKEŞ & Gökhan ALTAN
makale Tam Metin / Full Text:   (Size: MB)

Kafkaslar’dan Sürgün Bir Toplumun Bitmeyen Göçü: Çanakkale’de Ahıska Türkleri
Unending Migration of a Deported Community from Caucasia:   The Case of Meskhetian Turks in Çanakkale

Selver ÖZÖZEN KAHRAMAN & Aydın İBRAHİMOV
makale Tam Metin / Full Text:   (Size: MB).
Muğla İlinde 2000-2010 Yılları Arasındaki Orman Bozunum ve Geri Kazanımının  Landsat Görüntüleri İle İzlenmesi
Monitoring Forest Disturbance and Recovery of Muğla Province  between 2000-2010 with Landsat Imagery

Doğukan Doğu YAVAŞLI & Jeffrey G. MASEK & Shannon FRANKS
makale Tam Metin / Full Text:   (Size: MB)
 

 

 

önceki sayılar
Dergi Ana Sayfa Dergi Hakkında Yazım Kuralları yayın kurulu