Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

COĞRAFYA BÖLÜMÜ

TR EN

Programlar

Beşeri Coğrafya

ENSTİTÜ ANABİLİM DALI: COĞRAFYA    BEŞERİ VE  İKTİSADİ COĞRAFYA 
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
    Program 60 AKTS'dir
1. YARIYIL  (2014/2015 GÜZ) ZORUNLU DERSLER Yerel Kredisi AKTS
 1 Bölgesel Coğrafya 3 6
 2      
  1. yarıyıl zorunlu derslerinin toplam kredisi 3 6
  SEÇMELİ DERSLER    
1 Beşeri Coğrafya’da CBS Uygulamaları- I 3 6
 2 Coğrafi Düşüncenin Gelişimi 3 6
3 Kitle Turizmi ve Alternatif Turizm 3 6
4 Metropol Kentlerin Gelişimi 3 6
5 Turizm-Çevre İlişkileri 3 6
 6  Demografik Analizler 3 6
  1. yarıyıl seçmeli derslerinin arasından seçilecek dersler için öngörülen toplam kredi 12 24
       
2. YARIYIL  (2014/2015 BAHAR) ZORUNLU DERSLER    
1 Kentsel Ekoloji 3 6
2 SEMİNER   6
  2. yarıyıl zorunlu derslerinin toplam kredisi 3 12
1 Beşeri Coğrafya’da CBS Uygulamaları- II 3 6
2 Uluslararası Göç Kuramları 3 6
3 Anadolu Kentlerinin Tarihsel Gelişimi 3 6
4 Türkiye’de Sanayileşme ve Sorunlar 3 6
5 Türkiye’de Alternatif Turizm Olanakları 3 6
6 Türkiye Nüfus Araştırmaları 3 6
       
  2. yarıyıl seçmeli derslerinin arasından seçilecek dersler için öngörülen toplam kredi 9 18

 

ENSTİTÜ ANABİLİM DALI: COĞRAFYA    BEŞERİ VE  İKTİSADİ COĞRAFYA 
DOKTORA PROGRAMI
    Program 120 AKTS'dir
1. YARIYIL  (2014/2015 GÜZ) ZORUNLU DERSLER Yerel Kredisi AKTS
 1 Bölgesel Coğrafya 3 6
 2      
  1. yarıyıl zorunlu derslerinin toplam kredisi 3 6
  SEÇMELİ DERSLER    
1 Beşeri Coğrafya’da CBS Uygulamaları- I 3 6
 2 Coğrafi Düşüncenin Gelişimi 3 6
3 Kitle Turizmi ve Alternatif Turizm 3 6
4 Metropol Kentlerin Gelişimi 3 6
5 Turizm-Çevre İlişkileri 3 6
 6  Demografik Analizler 3 6
  1. yarıyıl seçmeli derslerinin arasından seçilecek dersler için öngörülen toplam kredi 12 24
       
2. YARIYIL  (2014/2015 BAHAR) ZORUNLU DERSLER    
1 Kentsel Ekoloji 3 6
2 Seminer   6
  2. yarıyıl zorunlu derslerinin toplam kredisi 3 12
1 Beşeri Coğrafya’da CBS Uygulamaları- II 3 6
2 Uluslararası Göç Kuramları 3 6
3 Anadolu Kentlerinin Tarihsel Gelişimi 3 6
4 Türkiye’de Sanayileşme ve Sorunlar 3 6
5 Türkiye’de Alternatif Turizm Olanakları 3 6
6 Türkiye Nüfus Araştırmaları 3 6
       
  2. yarıyıl seçmeli derslerinin arasından seçilecek dersler için öngörülen toplam kredi 9 18
3. YARIYIL  (2015/2016 GÜZ) ZORUNLU DERSLER Yerel Kredisi AKTS
 1 Kültürel Coğrafya Araştırmaları  3 6
       
  3. yarıyıl zorunlu derslerinin toplam kredisi 3 6
  SEÇMELİ DERSLER    
1 Yeni Dünya Düzeni ve Bölgesel Oluşumlar 3 6
 2 Kentleşmenin Global Boyutları 3 6
3 Balkan Ülkeleri ve Türkiye İlişkileri 3 6
4 Kentsel Koruma ve Türkiye 3 6
5 Dünyada Yeni Turizm Eğilimleri 3 6
 6  Coğrafi Çevre ve Turizm 3 6
  3. yarıyıl seçmeli derslerinin arasından seçilecek dersler için öngörülen toplam kredi 12 24
       
4. YARIYIL  (2015/2016 BAHAR) ZORUNLU DERSLER    
1 Türkiye’nin Jeopolitik Konumu 3 6
       
  4. yarıyıl zorunlu derslerinin toplam kredisi 3 12
1 Dünya’da Koruma Statüleri ve Korunan Alanlar 3 6
2 Avrasya Ülkeleri ve Türkiye İlişkileri 3 6
3 Turizm Coğrafyası Araştırmaları 3 6
4 Kent Coğrafyası Araştırmaları 3 6
5 Turizm Planlaması ve Coğrafya 3 6
6 Kırsal Kalkınma 3 6
7 Türkiye’de Kentleşme Modelleri    
  4. yarıyıl seçmeli derslerinin arasından seçilecek dersler için öngörülen toplam kredi 9 18

Fiziki Coğrafya

ENSTİTÜ ANABİLİM DALI: COĞRAFYA FİZİKİ COĞRAFYA
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
  Bu Program 60 AKTS'dir
1. YARIYIL  (2014/2015 GÜZ) Yerel Kredi AKTS
 ZORUNLU DERSLER    
1 FİZİKİ COĞRAFYADA HAVA FOTOĞRAFLARI 3 6
       
  1. yarıyıl zorunlu derslerinin toplam kredisi 3 6
  SEÇMELİ DERSLER 3 6
1 FİZİKİ COĞRAFYADA PALEONTOLOJİ 3 6
2 İKLİM SİSTEMİ 3 6
3 DEPREMSELLİK ARAŞTIRMALARI 3 6
  4    KENT KLİMATOLOJİSİ 3 6
  1. yarıyıl seçmeli derslerinin arasından seçilecek dersler için öngörülen toplam kredi 12 24
2. YARIYIL (2014-2015 BAHAR )    
  ZORUNLU DERSLER    Yerel Kredi   AKTS
 1  BİLGİSAYAR DESTEKLİ HAVA FOTOĞRAFI DEĞ. 3 6
       
  1. yarıyıl zorunlu derslerinin toplam kredisi 3 6
  SEÇMELİ DERSLER 3 6
ALÜVYAL JEOMORFOLOJİDE MİKROPALEONTOLOJİ 3 6
PALEOKLİMATOLOJİ 3 6
BATI ANADOLU’DA DEPREMSELLİK ARAŞTIRMALARI 3 6
COĞRAFİ EPİDEMİYOLOJİ-II 3 6
SEMİNER    6
  2. yarıyıl seçmeli derslerinin arasından seçilecek dersler için öngörülen toplam kredi 9 18

 

ENSTİTÜ ANABİLİM DALI: COĞRAFYA FİZİKİ COĞRAFYA
DOKTORA PROGRAMI
  Bu Program 120 AKTS'dir
1. YARIYIL  (2014/2015 GÜZ) Yerel Kredi AKTS
 ZORUNLU DERSLER    
1 FİZİKİ COĞRAFYADA HAVA FOTOĞRAFLARI 3 6
       
  1. yarıyıl zorunlu derslerinin toplam kredisi 3 6
  SEÇMELİ DERSLER 3 6
1 FİZİKİ COĞRAFYADA PALEONTOLOJİ 3 6
2 İKLİM SİSTEMİ 3 6
3 DEPREMSELLİK ARAŞTIRMALARI 3 6
4   KENT KLİMATOLOJİSİ 3 6
  1. yarıyıl seçmeli derslerden seçilecek dersler için öngörülen toplam kredi 12 24
2. YARIYIL  (2014-2015 BAHAR)     
   ZORUNLU DERSLER    Yerel Kredi   AKTS
BİLGİSAYAR DESTEKLİ HAVA FOTOĞRAFI DEĞ.   3 6
       
  1. yarıyıl zorunlu derslerinin toplam kredisi 3 6
  SEÇMELİ DERSLER 3 6
ALÜVYAL JEOMORFOLOJİDE MİKROPALEONTOLOJİ 3 6
2 PALEOKLİMATOLOJİ 3 6
3 BATI ANADOLU’DA DEPREMSELLİK ARAŞTIRMALARI 3 6
4 COĞRAFİ EPİDEMİYOLOJİ-II 3 6
5 SEMİNER    6
  2. yarıyıl seçmeli derslerden seçilecek dersler için öngörülen toplam kredi                9 18
3. YARIYIL  (2015/2016 GÜZ) Yerel Kredi AKTS
 ZORUNLU DERSLER    
1 MEKANSAL ANALİZ I       3 6
       
  1. yarıyıl zorunlu derslerinin toplam kredisi 3 6
     SEÇMELİ DERSLER 3 6
1 EGE VE AKDENİZ PALEOCOĞRAFYASI   3 6
2 KUVATERNER ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ   3 6
3 EGE HAVZASINDA DEPREMSELLİK ARAŞTIRMALARI   3 6
4 COĞRAFİ DÜŞÜNCENİN GELİŞİMİ    3 6
5 KLİMATİK ANALİZLER    3 6
  3. yarıyıl seçmeli derslerden  seçilecek dersler için öngörülen toplam kredi 12 24
4. YARIYIL  (2015-2016 BAHAR)    
  ZORUNLU DERSLER   Yerel Kredi AKTS
1   MEKANSAL ANALİZ II   3 6
       
  1. yarıyıl zorunlu derslerinin toplam kredisi 3 6
  SEÇMELİ DERSLER 3 6
EGE VE AKDENİZ JEOARKEOLOJİSİ  3 6
 2  KUVATERNER PALEOCOĞRAFYASI   3 6
KLİMATİK EKSTREMLER   3 6
DOĞU ANADOLU’DA DEPREMSELLİK ARAŞTIRMALARI   3 6
KENTSEL EKOLOJİ   3 6
ATMOSFER SALINIMLARI   3 6
    4. yarıyıl seçmeli derslerden seçilecek dersler için öngörülen toplam kredi   9 18

 

Coğrafi Bilgi Sistemleri

ENSTİTÜ ANABİLİM DALI: COĞRAFYA  
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI: COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ      2014-2015 ÖĞRETİM YILINDA AÇILMAYACAKTIR

 

web tasarım web tasarım izmir web sitesi