Çerez Örnek
canlı destek

Coğrafi Bilgi Sistemleri Laboratuarı

Coğrafi Bilgi Sistemleri Laboratuvarı

Coğrafi Bilgi Sistemleri Laboratuvarı ilk defa 2001 yılında 8 pentium tabanlı bilgisayar ve AutoCAD r14 ile Softdesk v8.0 yazılımlarıyla birlikte Ensco International Inc. tarafından yapılan bağışla kuruldu, ardından 2004 ve 2009 yıllarında Ege Üniversitesi Rektörlüğü ve çeşitli firmaların mali desteği ile yenilendi. Halen 25 bilgisayar, 1 sunucu, bir plotter ve çeşitli yazılım ve donanım bileşenleri bulunmaktadır.

Laboratuvarda lisans ve lisansüstü düzeyde CBS, Uzaktan Algılama, Bilgisayarlı Kartografya, Mekânsal İstatistik vb. gibi konularda eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütülmektedir.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ