Çerez Örnek

Dendrokronoloji Laboratuarı

EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ

DENROKRONOLOJİ LABORATUVARI

Dendrokronoloji, ağaçların yıllık halkalarına (ağaç gövdesine yer yıl eklenen ve ağacın çap büyümesini sağlayan odun kısmı)  dayanarak yaş saptama/tarihlendirme bilimi olarak tanımlanmaktadır. Dendrokronoloji yöntemleriyle bu basit tanımlamanın çok ötesinde, dikkate değer bilgilere ulaşılabilmektedir. Çünkü ağaçlarda her yıllık halkanın oluşması/büyümesi sırasında, ağacın yetiştiği bölgedeki çevresel koşullar ve/veya meydana gelen doğal ya da beşeri olayların etkileri, ağaçlar tarafından adeta kayıt altına alınmaktadır. Dendrokronoloji, doğa bilimlerinden sanat tarihi ve arkeolojiye kadar, odun materyalinin kullanıldığı ahşap yapıların tarihlendirilmesi, geçmiş dönem iklim özelliklerinin ve değişimlerinin saptanması, yıllık halka değişimine etki eden coğrafi çevre faktörlerin incelenmesi, geçmişte yaşanmış sel, taşkın, kütle hareketleri, erozyon gibi jeomorfolojik olayların tarihinin ortaya konması gibi çok sayıda uygulama alanı bulunan bir bilim dalıdır. Bu bilim dalı, son yıllarda Kuaterner (özellikle Holosen) çalışmalarında sıkça kullanılmaya başlanılan yöntemlerden birisidir

       

2017 başında kurulan Dendrokronoloji Laboratuvarımızda, ağaçların yıllık halkaları analiz edilerek, geçmişte meydana gelen doğal çevre değişimleri ve frekansları belirlenebilmektedir. Ayrıca, ahşap kullanılan tarihi yapılar ve objeler tarihlendirilebilir.

            Dendrokronoloji Laboratuvarı Olanakları / Malzemeleri:

  • 1 adet Rinntech LINTAP 6 Professional ağaç halkası ölçüm sistemi (Geçmiş dönem coğrafi çevre özelliklerinin ve değişimlerinin belirlenmesi (paleoçevresel koşulların ortaya konması) amacıyla, canlı ağaçlardan ve eski binalardaki (yapılardaki) ahşap malzemelerden alınan örneklerin tarihlendirilmesi, alınan örneklerin yıllık halka genişliklerinin ölçülmesi ve ölçülen değerlerin bilgisayar ortamına aktarılması için kullanılmaktadır.
  • Ağaç yıllık halka ölçümleri ve analizleri yapmak için gerekli bilgisayar programları (Canlı ağaçlardan ve eski binalardaki (yapılardaki) ahşap malzemelerden alınan örneklerin ölçülmesi sonucu elde edilen yıllık halka genişliği değerlerinin bilgisayar ortamına aktarılması ve verileri üzerinde istatistik analizlerin (standartlaştırma, iklimle ilişkilerinin belirlenmesi vb.) yapılmasında kullanılmaktadırlar.
  • Canlı ağaçlardan örnek almak için kullanılan artım burguları
  • 1 adet bilgisayar
  • 1 adet yazıcı
  • 1 adet tarayıcı
  • Gerekli kırtasiye malzemeleri

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ