Çerez Örnek
canlı destek

Akademik kadro

Beşeri ve İktisadi Coğrafya                                    Fiziki Coğrafya

PROF. DR.  F Ü S U N    B A Y K A L

 fusun.soykan@ege.edu.tr

 0232 311 16 79

 

PROF. DR.  E R T U Ğ    Ö N E R    

 ertug.oner@ege.edu.tr

 0232 311 16 80

 

 

 

PROF. DR.  M U S T A F A    M U T L U E R

 mustafa.mutluer@ege.edu.tr

 0232 311 39 18

 

 

PROF. DR.  E C M E L    E R L A T   

ABD Başkanı  

 ecmel.erlat@ege.edu.tr

 0232 311 16 82

     

 

PROF. DR. Ş E V K E T   I Ş I K  

 sevket.i@ege.edu.tr

 0232 311 13 75

 

 

PROF. DR. M.  K İ R A M İ   Ö L G E N 

Bölüm Başkanı

 kirami.olgen@ege.edu.tr

 0232 311 13 32

     

 

PROF. DR. G Ö Z D E    E M E K L İ

ABD Başkanı

 gozde.emekli@ege.edu.tr

 0232 311 39 33

 

DOÇ. DR.  M E H M E T   D O Ğ A N  

 mehmet.dogan@ege.edu.tr

 0232 311 18 86

 

     

 

DOÇ. DR. İ L K A Y    S Ü D A Ş  

Bölüm Başkan Yardımcısı

 ilkay.sudas@ege.edu.tr

 0232 311 39 22

 

DR.ÖĞR. ÜYESİ  A Y L İ N   K A R A D A Ş

Bölüm Başkan Yardımcısı

 aylin.karadas@ege.edu.tr

 0232 311 50 62

     

 

ARŞ. GÖR. E R S İ N   D E M İ R

 ersin.demir@ege.edu.tr

 0232 311 39 40

   
     

         

                                                                                                                                                                        

B ö l ü m    S e k r e t e r i

G ö z d e    Ç A K I C I

 gozde.cakici@ege.edu.tr

 0232 311 13 21

 

 

 

B ö l ü m ü m ü z d e    E m e ğ i    G e ç e n l e r

ÖĞRETİM ÜYELERİ

 

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ

 

 

 

 İBRAHİM ATALAY

 

 

 AYDIN İBRAHİMOV

 

 

 ARİFE KARADAĞ

 

   

 İLHAN KAYAN

 

 

 ASAF KOÇMAN

 

 

 CEZMİ SEVGİ

 

 

 LUTFİ İHSAN SEZER

 

  

 AHMET NECDET SÖZER

 

 

 ERKAN ŞEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 FERHAN ATALAY-MUTLUER

 

  

 SEMRA ERTÜRE

 

 

 M. TURGAY GÖKÇEN

 

  

 BEYCAN HOCAOĞLU

 

  

 RİFAT İLHAN

 

  

 CEMİL İRDEM

 

  

 İRFAN KAYGALAK

 

 

 SEMRA SÜTGİBİ 

 

  

 MEHMET ALİ TOPRAK

 

    

 LEVENT UNCU

 

  

 DOĞUKAN DOĞU YAVAŞLI

 

Volkan ZOĞAL | Research Assistant | PhD Candidate | Ege University, İzmir |  Department of Geography | Research profile

 VOLKAN ZOĞAL 

 

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ