EGE ÜNİVERSİTESİ

Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Beşeri ve İktisadi Coğrafya Doktora

NSTİTÜ ANABİLİM DALI: COĞRAFYA    BEŞERİ VE  İKTİSADİ COĞRAFYA 
DOKTORA PROGRAMI
1. YARIYIL  (2014/2015 GÜZ) ZORUNLU DERSLER Yerel Kredisi AKTS
 1 Bölgesel Coğrafya 3 6
 2      
  1. yarıyıl zorunlu derslerinin toplam kredisi 3 6
  SEÇMELİ DERSLER    
1 Beşeri Coğrafya’da CBS Uygulamaları- I 3 6
 2 Coğrafi Düşüncenin Gelişimi 3 6
3 Kitle Turizmi ve Alternatif Turizm 3 6
4 Metropol Kentlerin Gelişimi 3 6
5 Turizm-Çevre İlişkileri 3 6
 6  Demografik Analizler 3 6
  1. yarıyıl seçmeli derslerinin arasından seçilecek dersler için öngörülen toplam kredi   24
       
2. YARIYIL  (2014/2015 BAHAR) ZORUNLU DERSLER    
1 Kentsel Ekoloji 3 6
       
  2. yarıyıl zorunlu derslerinin toplam kredisi 3 12
1 Beşeri Coğrafya’da CBS Uygulamaları- II 3 6
2 Uluslararası Göç Kuramları 3 6
3 Anadolu Kentlerinin Tarihsel Gelişimi 3 6
4 Türkiye’de Sanayileşme ve Sorunlar 3 6
5 Türkiye’de Alternatif Turizm Olanakları 3 6
6 Türkiye Nüfus Araştırmaları 3 6
       
  2. yarıyıl seçmeli derslerinin arasından seçilecek dersler için öngörülen toplam kredi   24
3. YARIYIL  (2015/2016 GÜZ) ZORUNLU DERSLER Yerel Kredisi AKTS
 1 Kültürel Coğrafya Araştırmaları  3 6
       
  3. yarıyıl zorunlu derslerinin toplam kredisi 3 6
  SEÇMELİ DERSLER    
1 Yeni Dünya Düzeni ve Bölgesel Oluşumlar 3 6
 2 Kentleşmenin Global Boyutları 3 6
3 Balkan Ülkeleri ve Türkiye İlişkileri 3 6
4 Kentsel Koruma ve Türkiye 3 6
5 Dünyada Yeni Turizm Eğilimleri 3 6
 6  Coğrafi Çevre ve Turizm 3 6
  3. yarıyıl seçmeli derslerinin arasından seçilecek dersler için öngörülen toplam kredi   24
       
4. YARIYIL  (2015/2016 BAHAR) ZORUNLU DERSLER    
1 Türkiye’nin Jeopolitik Konumu 3 6
2 Seminer 0 6
3 Araştırma Teknikleri ve Etik 2 3
  4. yarıyıl zorunlu derslerinin toplam kredisi 3 12
  SEÇMELİ DERSLER    
1 Dünya’da Koruma Statüleri ve Korunan Alanlar 3 5
2 Avrasya Ülkeleri ve Türkiye İlişkileri 3 5
3 Turizm Coğrafyası Araştırmaları 3 5
4 Kent Coğrafyası Araştırmaları 3 5
5 Turizm Planlaması ve Coğrafya 3 5
6 Kırsal Kalkınma 3 5
7 Türkiye’de Kentleşme Modelleri    
  4. yarıyıl seçmeli derslerinin arasından seçilecek dersler için öngörülen toplam kredi   15