EGE ÜNİVERSİTESİ

Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Misyon

Bölümün lisansüstü programları öğrencilere fiziki, beşeri coğrafya ile Coğrafi Bilgi sistemleri konularından birinde uzmanlaşma fırsatını sağlamaktadır. Yüksek lisans programı zorunlu ve seçmeli derslerle öğrencilere temel bilgi yeteneklerini kazandırmanın yanı sıra kendi alanlarında uzmanlaşma sağlamakta ve bu uzmanlıklarını hazırlayacakları tezle pekiştirmektedirler. Yukarıda belirttiğimiz konuların her birinde açılan doktora programı ise sunduğu zorunlu ve seçmeli derslerin yanı sıra hazırlayıp savunacakları doktora tezi ile öğrencileri akademik ve profesyonel yaşama hazırlamaktadır.

Edinilen unvan

Eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler Coğrafya alanında lisans derecesini alırlar.

Coğrafya Bölümü mezunlarının bugüne kadar öncelikli iş imkanları öğretmenlik olmuştur. Son yıllarda özel okullar ve dershanelerdeki mezunların sayısı önemli artış göstermiştir. Bundan başka daha az sayıda olmakla birlikte, alanlarına giren konularla ilgili devlet kuruluşlarında çalışma imkanı da bulabilmektedirler. Ayrıca günümüzde kullanımı ve önemi hızla artan ve oldukça popüler bir konu olan Coğrafi Bilgi sistemleri konusunda bölümde üç yıla yayılmış kapsamlı bir eğitim verilmekte, böylece mezunların söz konusu sahada da çalışma imkanı bulunmaktadır.

 

Başlıca Program Öğretim Amaçlarımız şöyle sıralanabilir:

1. Dünyayı ve ülkemizi iyi tanıyan, çağımız sorunlarını çok boyutlu olarak kavrayabilen,

2.  Çalışmalarında coğrafi bilgi teknolojileri, istatistik, kartografya gibi araç ve yöntemleri kullanma ve uygulama becerisine sahip,

3. Beşeri ve fiziki coğrafyanın temel konularını, birbiriyle ilişkili olarak, bütüncül ve çağdaş bir yaklaşımla ele alıp değerlendirebilen

4  Mesleki etik çerçevesinde, doğal ve beşeri çevreyi şekillendiren süreçlerle ilgili uygulama, çözümleme ve sentez yapılabilme yeteneğine sahip coğrafyacılar yetiştirmek.