EGE ÜNİVERSİTESİ

Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Projeler

 

TÜBİTAK Projeleri

PROJE BAŞLIĞI

PROJE NO

YÜRÜTÜCÜ / ARAŞTIRMACI

Patara ve Çevresinin Jeomorfolojisi

YBAG 106

E. ÖNER

Kaz Dağı ve Çevresinin Jeomorfolojisi ve İklim Özellikleri

ÇAYDAG  104Y046

ASAF KOÇMAN / TELAT KOÇ  / L. İ. SEZER / M.K. ÖLGEN

Van Gölünün Radyolojik ve Hidrojeokimyasal Risk Açısından Değerlendirilmesi

ÇAYDAG 104Y072

M. K. ÖLGEN

Güneybatı Anadolu’nun Kıyı Jeomorfolojisi (Teke Yarımadası Kıyı Bölümü)

ÇAYDAG Proje No: 199Y078

E. ÖNER

Asi Nehri Deltasının Holosendeki Kıyı Çizgisi Değişimleri, Günümüzde Artan Kıyı Erozyonunun Belirlenmesi ve Bu Konuda Bir Eğitim Programının Uygulanması

ÇAYDAG Proje No: 102Y117

E. ÖNER

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)

PROJE BAŞLIĞI

PROJE NO

YÜRÜTÜCÜ / ARAŞTIRMACI

Türkiye Nüfus Coğrafyası

2009 EDB 006

Ş. IŞIK

Ayvalık ve Midilli: Bir Kültürel Turizm Bölgesine Doğru

2007 EDB 003

F. BAYKAL

Kültür Mirasının Turizm Coğrafyası Yaklaşımı ile Değerlendirilmesi:İzmir’de Kültürel Turizm

2007 EDB 008

G. EMEKLİ

Yaban Hayatı Koruma Bağlamında Tür Temelli Bir Yaklaşımla İzmir İli Örneğinde Peyzaj Ağları Oluşturulması Üzerine Bir Araştırma

2007-ZRF005

Ş. HEPCAN / Ç.C. HEPCAN /
 A. KOÇMAN / M. BÜLENT ÖZKAN /
 Ö. Emre CAN

Avrupa Ülkelerinden Türkiye'ye Yönelik Göçler: Ege kıyılarında karşılaştırmalı bir araştırma

2007 EDB 017

M. MUTLUER / İ. SÜDAŞ

Bornova Ovasının (İzmir) Jeomorfolojisi ve Yeşilova Höyüğü

2006 EDB 002

E. ÖNER

Çanakkale'de Kentsel Gelişme ve Onsekiz Mart Üniversitesi'nin Etkileri

2005 EDB 006

Ş. IŞIK

Ege Bölgesi’nin Depremsellik ve Deprem Tehlikesi Atlası

2005 EDB 006

L. İhsan SEZER

Ege Üniversitesi Coğrafya Bölümü GIS Laboratuarının Modernizasyonu

2004 EDB 001

İ. KAYAN / K. ÖLGEN

Urla ve Çevresinde Arazi Kullanımı ve Arazi Örtüsündeki Değişimin Uzaktan Algılama
ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Belirlenmesi

2004 EDB 010

K. ÖLGEN

Kent Coğrafyası yaklaşımı ile Urla’da (İzmir) Kentsel Gelişimi Etkileyen
Faktörlerin Değerlendirilmesi

2002 EDB 004

G. EMEKLİ

Ege Üniversitesi İçin Bir Kampüs Coğrafi Bilgi Sistemi Tasarımı

2002 BTAM 001

K. ÖLGEN

Çiftlikten Sanayi Kentine: Aliağa

2000 EDB 001

Ş. IŞIK

Bornova-Mevlana Mahallesinin (İzmir) Gelişme Süreci ve Sosyo-Ekonomik Yapısı

1998 EDB 003

Ş. IŞIK

Van-Ayanis Çevresinin Jeomorfolojisi

1998 EDB 006

E. ÖNER

Gediz Deltasının alüvyal jeomorfolojisi I (Süzbeyli-Menemen profili)

1998 EDB 008

İ. KAYAN

Tuzla Ovasının (Ayvacık-Çanakkale) Alüvyal Jeomorfolojisi ve Holosen’deki
Kıyı Çizgisi Değişmeleri  1988-1994

1998 EDF 027

İ. KAYAN

Denizli-Tavas çevresinde iç ve dış göçler arasındaki ilişkiler ve göçlerin yöre ekonomisi üzerine etkileri

1996 EDB 003

M. MUTLUER

Ulucak höyüğü (İzmir-Kemalpaşa) Fiziki Coğrafya, Paleocoğrafya ve Jeoarkeoloji Araştırmaları

1994 EDB 001

İ. KAYAN

Karaburun Yarımadası'nın Doğal Özellikleri, Tarihsel Coğrafyası ve Turizm Potansiyeli

1989 EDB 002

F. SOYKAN / L. İ. SEZER / Ş. IŞIK

Aşağı Bakırçay Vadisi ve Çevresinin Alüvyal Jeomorfolojisi

 

K. ÖLGEN

Kırsal Kalkınma Açısından Kınık’ın (İzmir) Coğrafi Çevre Değerlendirmesi

EDB 006

F. SOYKAN / A. KARADAĞ

İzmir Kent Periferisinde sosyo-ekonomik yapı Araştırması

 

M. MUTLUER

İzmir ve Van Sismotektonik Yörelerinin Sismisite ve Deprem Riski Bakımından Karşılaştırmalı İncelemesi

 

L. İ. SEZER