EGE ÜNİVERSİTESİ

Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Aday Öğrencilere

Bölüm Hakkında

Ege Üniversitesi Coğrafya Bölümü 1980 yılında Sosyal Bilimler Fakültesi’nin bir bölümü olarak kurulmuştur. Bölüm ilk mezunlarını 1983-1984 eğitim yılında vermiştir. Bölümümüz Edebiyat Fakültesi bünyesinde dört yıllık lisans eğitiminin yanı sıra, fiziki coğrafya, beşeri coğrafya ve coğrafi bilgi sistemleri alanlarında yüksek lisans ve doktora eğitimi vermektedir. Bölümde tam zamanlı olarak çalışan 6 profesör, 2 doçent, 2 Dr. Öğretim Üyesi ve 1’i Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı’nda (ÖYP) olmak üzere 3 araştırma görevlisi vardır. 

Dört yıllık lisans programının amacı öğrencilere coğrafya ve yakın disiplinlerle ilişkili konularda bilimsel bilgi kazandırmaktır. Program, toplumun ihtiyaçları ve coğrafya bilimindeki en son gelişmeleri de dikkate alan zorunlu ve geniş bir yelpazedeki seçimlik derslerden oluşmaktadır. Dördüncü yılda, öğrenciler ilgi duydukları bir konuda bölüm öğretim üyelerinden birinin danışmanlığında bitirme tezi hazırlayabilmektedirler.

Bölümün lisansüstü programları öğrencilere fiziki ve beşeri coğrafya ile Coğrafi Bilgi Sistemleri konularından birinde uzmanlaşma fırsatını sunmaktadır. Yüksek lisans programı zorunlu ve seçmeli derslerle öğrencilere temel bilgi ve yeteneklerini kazandırmanın yanı sıra kendi alanlarında uzmanlaşma sağlamakta ve bu uzmanlıklarını hazırlayacakları tezle pekiştirmektedirler. Yukarıda belirttiğimiz dallarda (fiziki coğrafya ve beşeri coğrafya) açılan doktora programları ise içerdiği zorunlu ve seçmeli derslerin yanı sıra hazırlayıp savunacakları doktora tezi ile öğrencileri akademik ve profesyonel yaşama hazırlamaktadır.

Eğitimsel ve Mesleki Amaçlar

Coğrafya bölümünde fiziki coğrafya ve beşeri ve iktisadi coğrafya olmak üzere toplam iki Anabilim Dalı bulunmaktadır. Coğrafya, yeryüzünü fiziksel özellikleri ve bu özelliklere göre şekillenen, çeşitlenen insan yaşayışı, faaliyetleri ve kültürünü, bunlar arasındaki ilişkileri inceleyen bir bilimdir. Bu nedenle iki anabilim dalından oluşmaktadır. Söz konusu anabilim dallarına ayrı ayrı öğrenci alınmamakta, Coğrafya Bölümünün öğrencileri tek bir programla yetiştirilmektedir.

Yeryüzünün fiziksel özelliklerini oluşturan yeryüzü şekilleri (jeomorfoloji), iklim (klimatoloji), sular (karasal hidrografya ve oseanografya) ve canlılar (biyocoğrafya) Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı’nın temel ders konularını oluşturmaktadır. Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı’nda ise nüfus, yerleşme, kültür, tarım, sanayi, ekonomi konuları çeşitli derslerde işlenmektedir. Türkiye’nin coğrafi bölgeleri ayrı derslerde genel coğrafya yöntemleriyle incelenmektedir. Türkiye dışından seçilmiş bazı bölge ve ülkelerin coğrafyaları da ders konuları arasındadır. Bunlara ek olarak bölümde güncel konularda yapılan araştırmalarla gelişen bazı konularda da (alüvyal jeomorfoloji, turizm coğrafyası, uluslararası göçler gibi) dersler verilmekte, uygulamalar yapılmaktadır.

Neden Ege Coğrafya?

Coğrafya bölümleri arasında, tercihinizin Ege Coğrafya yönünde olması için birçok neden olduğuna inanıyoruz. Bunların bir kısmı bölümün sahip olduğu özelliklerden, bir kısmı ise Üniversite ve İzmir kentinin özelliklerinden kaynaklanmaktadır.

Bugün ülkemizde Edebiyat fakültelerinde bulunan coğrafya bölümleri incelendiğinde, birçok bölümde ikinci öğretim yapıldığı görülebilir. Bölümümüz, ikinci öğretimin yapılmadığı birkaç bölümden biridir ve bu konudaki kararlı duruşunu sürdürecektir.

“İkinci öğretimin olmamasının bize katkısı ne olabilir?” diye düşünebilirsiniz. Bugün ikinci öğretim verilen bölümlerde, gündüz eğitimini yürüten öğretim elemanları aynı zamanda ikinci öğretimi de sürdürmektedir. Bu durum, kabul etmek gerekir ki öğretim üyelerinin yüklerini artırarak, hem verilen eğitimin, hem de bilimsel araştırmalarının niteliğini olumsuz yönde etkilemektedir.

Bu nedenle sizlerin, Ege Coğrafya’daki öğreniminizde, her biri alanında uzman öğretim elemanlarının yaptıkları en güncel araştırmaları derslerde yakından izleme ve güncel coğrafi yaklaşımları daha yakından tanıma fırsatı bulacağınıza inanıyoruz.

Ege Coğrafya’nın önemli özelliklerinden biri de ERASMUS + olanaklarıdır. Amacı, Avrupa'da yüksek öğretimin kalitesini arttırmak, yükseköğretim kurumları arasında işbirliğini geliştirmek ve Avrupa boyutunu güçlendirmek olan Erasmus Programı, ismini, değişik Avrupa ülkelerinde hem öğrenci, hem de akademisyen olarak bulunmuş olmasından dolayı Rönesans Hümanizminin önemli temsilcilerinden biri olan Hollandalı bilim adamı Desiderius Erasmus'tan (1469-1536) almıştır. Avrupa Birliği Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı’nın açıkladığı son verilere göre Ege Üniversitesi LLP Erasmus Değişim Programı Öğrenim Hareketliliği kapsamında Türkiye çapında, birinci sırada yer almıştır. Üniversitemizde, bu programdan toplam 664 öğrenci yararlanmış, 479 öğrenci Avrupa’daki çeşitli üniversitelerde öğrenim görmüş, 185 öğrenci ise yurtdışından, üniversitemize gelmiştir. Coğrafya Bölümü’nün de çok sayıda üniversite ile Erasmus Anlaşması bulunmaktadır.

Erasmus öğrenci değişiminden, lisans programının iki, üç ve dördüncü sınıf öğrencileri ile lisansüstü öğrencileri yararlanabilir.  Eğer Erasmus öğrencisi olarak seçilirseniz, bir döneminizi yurtdışında geçirecek ve söz konusu dönemde bölümümüzde almanız gereken dersler, o dönemde gittiğiniz üniversitenin dersleriyle eşleştirilecektir. 

Pek çok lisans öğrencimiz, lisans eğitiminin bir dönemi ile sınırlı olmak üzere Erasmus Programı’ndan yararlanmıştır. 2005-2006 akademik yılında Almanya’dan ilk öğrencisini de kabul eden bölümümüz, daha önce de Almanya’dan ve Yunanistan’dan iki öğretim üyesini misafir etmiştir. Bölümümüz, Ege Üniversitesi’ne Erasmus Programı çerçevesinde gelen ilk öğretim üyesini ağırlayan bölüm olmuştur. 2012 yılında yine Almanya’dan (Universität Bremen) bir misafir öğretim üyesi ve Fransa’dan (Université Jean Monnet) da bir yüksek lisans öğrencisi bölümümüzde bulunmuştur. İki lisans öğrencimiz ise, 2012-2013 öğretim yılı bahar döneminde, Global Developement Issues programına katılmak üzere Fontys University of Applied Sciences’taki Coğrafya Bölümü’ne kabul edilmişlerdir. 2014-2015 Öğretim yılında gerekli koşulları sağlayarak Erasmus Programı ile yurt dışına gitmek isteyen öğrencilerimiz Almanya’da 4, Hollanda ve Polonya’da birer olmak üzere 6 üniversiteye gitme olanağına sahip olacaklardır.

Ege Coğrafya:  İyi bir eğitim için: Coğrafya bölümleri arasında bir tercih yapıyorsanız, mezun olduğunuzda hangi alanlarda iş bulabileceğinizi de araştırdığınızı kabul ediyoruz ve bu konudaki görüşümüzü tüm açıklığı ile sizinle paylaşmak istiyoruz. Bugün pek çok coğrafya bölümünün web sayfalarını incelediğinizde, bu konuda çok ayrıntılı bir bilgiye ulaşamadığınız bir gerçektir. Bazılarında ise gerçekçi olmak gerekirse, ilk anda sizi etkileyebilecek bazı alanlarda iş bulabileceğinize yönelik bilgilere rastlayabilirsiniz.

Sözgelimi, mezunlarının Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Devlet Su İşleri, Köy Hizmetleri, Orman Genel Müdürlüğü, Karayolları, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet İstatistik Enstitüsü, Devlet Planlama Teşkilatı vb. gibi resmi kuruluşlarda çalışabilmekte olduğunu belirten bazı coğrafya bölümlerine rastlayabilirsiniz. Ancak bu alanlarda lisans eğitimini tamamlamış mezunların sayısı yok denecek düzeydedir. Coğrafya bölümü mezunlarının, yukarıda saydığımız bazı kurumlarda istihdam edilmesi, her şeyden önce coğrafya mezunlarının iş tanımlarının yapılmasına ve bunların kamu personel sisteminde yer alması gerekmektedir. Bu konuda çabalar sürmekle birlikte, şu an olumlu bir gelişmeden söz etmek mümkün değildir.

Coğrafya bölümü mezunlarının, teorik olarak çok geniş bir yelpazede çalışabilmesi mümkün olsa da, kabul etmek gerekir ki, günümüz koşullarında en yaygın istihdam alanı öğretmenliktir. Ancak hedefiniz ne olursa olsun, terciniz coğrafya ise sizi diğer meslektaşlarınızdan bir adım öne taşıyacak en önemli unsur aldığınız eğitimin niteliğidir. Bu konuda bölümümüzün başarısını somut bir şekilde ortaya koyan en önemli veri, 2013 KPSS sonuçlarıdır. Coğrafya öğretmenliğine aday olan mezunların katıldığı ve sadece alan bilgisinin ölçüldüğü 2013 KPSS sınavlarının sonuçlarına göre, Ege Coğrafya en başarılı bölüm olmuştur.

Coğrafya eğitimi alanların istihdam edilebilecekleri bir sektör de, ülkemizde giderek önem kazanan coğrafi bilgi sistemleri sektörüdür. Bölümümüzde bir Coğrafi Bilgi Sistemleri laboratuarı bulunmaktadır ve bu konuda teorik ve uygulamalı dersler verilmektedir.

Öğretmenlik Formasyonu

Formasyon Eğitimi konusundaki belirsizlik, ne yazık ki, tüm Edebiyat, Fen ve Fen-Edebiyat Fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerimizin en önemli sorunudur. Bugün gelinen noktaya baktığımızda, Edebiyat ve Fen fakültelerinde okuyan öğrencilerin çok küçük bir bölümü formasyon eğitimini Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinden alabilmektedir. Birçok konuda olduğu gibi, bu konuda da başta YÖK olmak üzere üst kurumların karar değiştirmeleri, formasyon konusunda siz aday öğrencilerimize gelecekte ne olacağına ilişkin net bir bilgi vermemizi engellemektedir.

Ege Üniversitesi ve İzmir

Bölümümüzde dört yıl sürecek olan üniversite eğitiminizi, yalnızca derslere odaklı bir eğitim süreci olarak görmemelisiniz. Üniversite yılları, alacağınız eğitim sonucunda sizi bir alanda uzmanlaştıracaktır kuşkusuz, ancak hem tercih ettiğiniz bölüm ve üniversitenin hem de yerleşeceğiniz şehrin size sundukları da son derece önemlidir. Bu açıdan hem coğrafya eğitimi almak, hem Ege Üniversitesi’nin öğrencisi olmak hem de İzmir gibi bir şehirde yaşamak, kendinizi geliştirmeniz açısından size zengin bir yelpaze sunacaktır.

Günümüzde nüfusu dört milyonu aşmış olan İzmir, her ne kadar bir büyükşehir sayılsa da, üniversite eğitimi almak için ideal yerler arasında yer alır ve ülkemizin diğer büyükşehirleri ile karşılaştırıldığında daha yaşanabilir bir şehirdir. Yine, diğer büyükşehirlerle karşılaştırıldığında halen çok pahalı olmayan yaşamı, doğal ve kültürel çekiciliklerindeki çeşitlilik, kültürel ve sanatsal faaliyetler ile üniversite öğrencilerine geniş olanaklar sunar. 8500 yıllık tarihe şehrin farklı bölgelerinde tanıklık edebilir, sayıları giderek artan müzeleri ziyaret edebilir, kültür merkezlerinden ve kütüphanelerden yararlanabilir, kilometrelerce uzunluktaki şehir içi bisiklet yollarıyla İzmir Körfezi’ni baştanbaşa kat edebilir, yakın mesafedeki antik şehirleri, doğal alanları ve plajları ziyaret edebilir, Ege Üniversitesi dışındaki sekiz üniversitenin şehre sağladığı olanaklardan da yararlanabilirsiniz. İlk yılınızda alacağınız “Üniversite Yaşamına Geçiş” dersi sayesinde, şehrin olanaklarından bir üniversite öğrencisi olarak nasıl yararlanabileceğinize dair oldukça ayrıntılı fikir edinebilirsiniz.

 

1955 yılında kurulan Ege Üniversitesi, İzmir’deki en eski ve en büyük üniversitedir. Bornova ilçesinde konumlanan büyük kampüsü, kültür, sanat ve spor faaliyetleri açısından oldukça geniş olanaklar sağlamaktadır. Büyük merkezi kütüphanesi, Olimpik ve yarı olimpik yüzme havuzları, her ilgi alanına yönelik öğrenci kulüpleri ve müzeleri ile, eğitim aldığınız alan dışında da size çok sayıda olanak sunacaktır. Coğrafya eğitimi almayı düşünen adaylar için altını önemle çizmemiz gereken bir nokta da müfredattaki konu çeşitliliği ve bu eğitimin çok geniş bir genel kültür altyapısı vermesidir. Eğitim sürecinizde, teorik derslerinizin yanı sıra, çeşitli arazi çalışmalarına katılma şansınız da olacaktır.