EGE ÜNİVERSİTESİ

Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Etkinlikler

Konferans 
7 Mayıs 2018

Turizm Deneyimlerinin Turist Bakışı Tipolojilerine Göre Fotoğraflara Yansımaları 

Konuşmacı:  Dr. Remziye EKİCİ 
Yer: Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Ahmet ARSLAN Konferans Salonu Saat: 14.30

Konferans 
25 Nisan2018

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği ve Çölleşme ile Mücadele Sözleşmeleri: Türkiye'nin Konumu ve Uyum Durumu

Konuşmacı: Prof. Dr. Murat TÜRKEŞ

Yer: Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Nuri BİLGİN Konferans Salonu Saat: 13.30

Konferans 
18 Aralık 2017

Türkiye'de İllerarası Göç Ağının Mekansal Görünümü:
Doğum Yeri Verisine Göre Sosyal Ağ Analizi (1950-2015)

Konuşmacı: Doç. Dr. Mustafa YAKAR

Yer: Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Nuri BİLGİN Konferans Salonu Saat: 10.30

Türkiye-Azerbaycan Coğrafya Günleri

24-26 Ekim 2017

Türkiye-Azerbaycan Coğrafya Günleri II


Yer: Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Nuri BİLGİN Konferans Salonu 

/uploads/files/Turkiye-Azerbaycan.pdf

Panel
16 Mayıs 2017

Coğrafya'nın Göreceli Konumu

Konuşmacılar: Pervin AKSAK-Ayla DENİZ-Bahar KABA-Volkan ZOĞAL Kolaylaştırıcı: İlkay SÜDAŞ

Yer: Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Ahmet ARSLAN Konferans Salonu Saat: 13.30

Konferans 
25 Mayıs 2016

Göçlerin Coğrafyası Anadolu: İmparatorluktan Ulus Devlete Kitlesel Göçler ve Yönetimi

Konuşmacı: Prof. Dr. Ayhan KAYA

Yer: Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Nuri BİLGİN Konferans Salonu Saat: 13.30

Konferans 
2 Mart 2016

Feminist Coğrafya: Toplumsal Cinsiyet ve mekanın Karşılıklı İlişkisi

Konuşmacı: M. Murat YÜCEŞAHİN

Yer: Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Nuri BİLGİN Konferans Salonu Saat: 13.30

Panel
21 Aralık 2016

Yerelde Coğrafyacı Olmak 

"Yerel Yöneticilik ve Coğrafya" 
Konuşmacı: Ekrem YAVAŞ (Sındırgı Belediye Başkanı)

"Sındırgı İlçesinin Coğrafi Temellerinden Doğan Fırsatlar" 
Konuşmacı: Yrd. Doç. Dr. Ferhat ARSLAN (Celal Bayar Üniversitesi)

"Adım Adım Cittaslow" 
Konuşmacı: Candaş BALTA (Seferihisar Belediyesi Etüd Proje Müdürü) 

Yer: Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Nuri BİLGİN Konferans Salonu Saat: 13.30

Konferans 
15 Aralık 2015

Türkiye'den Örneklerle İklim Değişiklikleri, Kuraklık, Çölleşme ve Fırtına Afetleri (Etkilenebilirlik ve Risk Çözümlemeleri 

Konuşmacı: Prof. Dr. Murat TÜRKEŞ

Yer: Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Nuri BİLGİN Konferans Salonu Saat: 13.30

Konferans 
1 Aralık 2015

Efes ve Urla Örnekleriyle Paleocoğrafya ve Jeoarkeoloji Araştırmaları 

Konuşmacı: Prof. Dr. İlhan KAYAN 
Yer: Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Nuri BİLGİN Konferans Salonu Saat: 13.30

Konferans 
16 Kasım 2015

 İzmir Körfezi Geç Kuvaterner (Holosen) Sedimanlarının Organik ve İnorganik Özellikleri ile Doğu Ege Denizi'nde Sıcak Noktaların belirlenmesinde Bentik Foraminiferlerin Önemi 

Konuşmacı: Prof. Dr. Engin MERİÇ 
Yer: Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Nuri BİLGİN Konferans Salonu Saat: 13.30

Konferans 
22 Aralık 2014

  Troya ve Afrodisias örnekleriyle Paleocoğrafya ve Jeoarkeoloji araştırmaları 

Konuşmacı: Prof. Dr. ilhan KAYAN 
Yer: Edebiyat Fakültesi Sergi Salonu Saat: 13.30

Konferans 
6 Ekim 2014

Türkiye'de Kuraklık, 2013-2014 Kuraklığı ve Türkiye'nin Çölleşmeden Etkilenebilirliği

Konuşmacı: Prof. Dr. Murat TÜRKEŞ
Yer: Edebiyat Fakültesi Sergi Salonu

Konferans 
22 Eylül 2014

Geoarchaelogy of Ancient Mediterranean and Black Sea Harbors
(Eski Çağlardaki Akdeniz ve Karadeniz Limanlarının Jeoarkeolojisi)

Prof. Dr. Christope MORHANGE (Aix-Marseille University)

Yer: Edebiyat Fakültesi Sergi Salonu

Konferans 
22 Eylül 2014

The Nile Delta: Climate Pacemakers and Vulnerability to Holocene Change
(Holosen İklim Değişmelerinin Değerlendirilmesinde Nil Deltası)

Dr. Nick MARNIER (CNRS, University of Besancon)

Yer: Edebiyat Fakültesi Sergi Salonu

Konferans 
11 Kasım 2013

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) 2013 Raporu’nun Değerlendirilmesi ve
Türkiye’deki iklim Değişmeleri


Konuşmacı: Prof. Dr. Murat TÜRKEŞ
Yer: Edebiyat Fakültesi Sergi Salonu


Sempozyum
18-19 Nisan 2013
Sosyoloji Bölümü & Coğrafya Bölümü

Anma Günü
6 Aralık 2011

 

Prof. Dr. Ahmet Necdet SÖZER'i Anma Günü

Bölümümüzün kurucusu Prof. Dr. Ahmet Necdet SÖZER'i ölümünün 1. yılında andık. 3 Mayıs 2010 Günü bölümümüz tarafından düzenleen anma gününe, SÖZER'in ailesi, dostları ve öğrenciler katılmışlardır. Anma gününde, hocamız Ahmet Necdet SÖZER'in dostları Prof. Dr. Şadan GÖKOVALI, Prof. Dr. Zeki ARIKAN, Prof. Dr. Gertrude DURUSOY, Şair Arife KALENDER, Şair Leyla ŞAHİN ile hocamızın doktora öğrencileri olan Prof. Dr. Füsun BAYKAL, Prof. Dr. Şevket IŞIK ve Prof. Dr. Asaf KOÇMAN konuşmacı olarak katılmışlardır.

PDF  Program                       PDF  Fotoğraflar

Konferans
6 Aralık 2011

Yer kabuğunun Ayak Sesleri

Konuşmacı: Yrd. Doç. Dr. Lütfi İhsan SEZER
Yer: Edebiyat Fakültesi Sergi Salonu
PDF  Fotoğraflar

Seminer
26-27 Nisan 2010

2010 Coğrafya Lisanüstü Öğrencileri Semineri

PDF  Program                       PDF  Fotoğraflar

Sempozyum
6-8 Kasım 2008

Kentsel Ekoloji ve Yaşanabilir Kent Sempozyumu 

E.Ü. Coğrafya Bölümü ve UNESCO-Türkiye Milli Komisyonu Yerbilimleri İhtisas Komitesi - Kentleşme Çalışma Grubu işbirliği ile 6-7-8 Kasım 2008 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenen  Kentsel Ekoloji ve Yaşanabilir Kent Sempozyumu,güncelliğini koruyan bu konunun kuramsal ve uygulamalı çalışmalar kapsamında, farklı disiplinlerin temsilcileri ile birlikte tartışılmasını amaçlamaktadır.  Sempozyum, çağrılı bildiri yöntemiyle “kentsel ekolojive yaşanabilir kent” konularında çalışan, coğrafyacı, şehir plancı, çevre bilimci, mimar, peyzaj mimarı, sosyolog, biyolog, ekolog, kamu yönetimci, yerel yönetimci, ekonomist ve sivil insiyatif temsilcisi uzmanların bir araya getirilmesini hedeflemektedir.

  PDF  Bildiri Kitabı 

Sempozyum

27-29 Nisan 2005

Ege Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu 

Sempozyum

16-18 Nisan 2003

Coğrafi Çevre, Koruma ve Turizm Sempozyumu 

Çalıştay

16-18 Nisan 2003

Prof. Dr. Sırrı ERİNÇ Anısına Klimatoloji Çalıştayı 

Sempozyum

1997

Geçmişten Günümüze Balçova Sempozyumu 

Meslek Haftası

20-24 Kasım 1991

Coğrafya Meslek Haftası